نمایی متفاوت از قله دماوند با هلی شات

0
248

در این مطلب تصاویری متفاوت را که با هلی شات از فراز قله دماوند گرفته شده می بینید. وقتی دیو سپید تنوره می کشد و گاز گوگرد را در ارتفاع ۵۶۷۱ متری سطح دریا به آسمان می فرستد.