اوج هیجان در دوچرخه سواری کوهستان

0
68

این دوچرخه سواران از هر مسیری پایین میان و براشون فرقی نمی کنه اون مسیر از داخل غار بگذره یا یک سوله ی قدیمی. البته شاهنامه همیشه آخرش خوش نیست و شاید کمی با درد همراه باشه!!!