بخاری جیبی، کوچک اما کاربردی

0
108

بخاری جیبی

بخاری جیبی یکی از جدیدترین تجهیزاتیست که در صعودهای زمستانی بسیار کاربرد دارد.شرکت Zippo دست به ابتکار جالبی در تهیه نوعی بخاری جیبی زده

بخاری جیبیاین بخاری جیبی که با بنزین و الکل کار میکند قابلیت کارکرد ۱۲ ساعت گرمایش مداوم را داشته. بدون دود و بو بوده و کاملا ایمن است