سنگ نوردی – زنانی که در سختی های این رشته کم نیاوردند!

1
462

در این ویدئو تلاش چندین ورزشکار زن سنگ نورد را مشاهده می کنیم که هر چند به این رشته علاقمند هستند اما باید با سختی های آن هم مقابله کنند.