پایان مجمع عمومی اتحادیه جهانی کوهنوردی در کرمان

0
36

درپایان مجمع عمومی اتحادیه جهانی کوهنوردی در کرمان، میزبانی ۲۰۱۷ کشورمان تایید شد.
با برگزاری اجلاس کمیسیون جوانان در کرمان، با تایید هیات رییسه اتحادیه جهانی محمود هاشمی بعنوان نایب رییس و ایرج معانی بعنوان عضو هیات رییسه کمیسیون جوانان اتحادیه جهانی کوهنوردی برگزیده شدند.

مجمع عمومی اتحادیه جهانی کوهنوردی کرمان

همچنین دراین مجمع زارعی رییس فدراسیون کوهنوردی ایران با کسب حدنصاب آراء به عنوان یکی از چهار عضو هیات مدیره این اتحادیه برای زمان چهار سال برگزیده شد و فریتز ریجیلنت هم برای مدت چهار سال دیگر به عنوان رییس اتحادیه جهانی برگزیده شد.

مجمع عمومی اتحادیه جهانی کوهنوردی ضمن تاییدانتخاب، تهران را جهت میزبانی اجلاس جهانی سال ۲۰۱۷ برگزید.

بدین ترتیب پس از سال ۲۰۰۸، کشورمان برای دومین بار میزبان اجلاس اتحادیه جهانی کوهنوردی خواهد بود.