حادثه در کوهنوردی – اهمیت گره پروسیک اینجا معلوم میشه

1
391

به همین راحتی یک حادثه اتفاق می افته
گره پروسیک اهمیتش اینجا معلوم میشه