صعود یاسمن خسرویان به قله های مرتفع کشور تاجیکستان

1
963

یاسمن خسرویان تنها بانوی ایرانی است که توانسته در یک فصل دو قله بلند، بنام های کورژونفسکایا ۷۱۰۵ و قله سامانی تا ارتفاع ۷۱۵۰ متر در کشور تاجیکستان را صعود کند.

در ادامه با ایچکاد همراه باشید تا تصاویری زیبا از این صعودها را به نظاره بنشینید.