تماشا کنید

نحوه تنظیم بندهای کوله پشتی

نحوه تنظیم بندهای کوله پشتی

تنظیم صحیح بندهای کوله پشتی در ایجاد فشار کمتر به ستون فقرات و مهره های کمر نقش حائز اهمیتی دارد. رعایت نکردن این موضوع بخصوص در صعودهای طولانی و در دراز مدت می تواند اثرات زیان باری داشته باشد.


مشاهده ویدئوهای بیشتر در بخش “تماشا کنید

Previous ArticleNext Article

1 Comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.