سه نکته مهم هنگام فرود بر روی طناب در کوهنوردی

0
362

فرود بر روی طناب در کوهنوردی کار لذت بخشی است اما آمار نشان داده است که بخش قابل توجهی از حوادث در کوهستان بر اثر ‏بی دقتی در فرود صورت گرفته است . قبل از فرود رفتن حتماً به این نکات توجه کنید:

ایمنی و جهت کارگاه‏:
آیا کارگاهی که قصد فرود بر روی آن را داریم مستحکم است؟
‏ آیا می توان به ابزار ثابت کارگاه اطمینان کرد؟‏
آیا تسمه ها و یا سیم بکسل و یا زنجیر کارگاه سالم هستند؟
اگر بر روی کارگاه حلقه فرود وجود دارد آیا وضعیت آن مناسب است؟‏
آیا زوایای مناسب ( زیر ۶۰ درجه ) در برپایی کارگاه در نظر گرفته شده است؟‏
اگر پاسخ به هر یک از این سئوالات منفی بود باید حتما نسبت به اصلاح وضعیت کارگاه اقدام کرد و حتی در صورت لزوم ابزار دیگری ‏برای تقویت ساختار به آن اضافه نمود. به یاد داشته باشیم هیچ ابزاری به اندازه جان انسان دارای ارزش نیست.‏

استفاده از خود حمایت در حین فرود:
در تمامی مراحل فرود حتی آن دست از فرودهایی که به زمین می رسند باید از خود حمایت استفاده نمود. ساختار فرود بر مبنای ‏شکست طناب در داخل ابزار فرود است و شکست توسط فشار دست ایجاد می شود. در صورتیکه دستی که وظیفه کنترل طناب را ‏برعهده دارد از طناب جدا شود طبیعتا نتیجه آن سرش بسیار سریع بر روی طناب و اصابت با زمین و …. می باشد.‏
طبیعتا در محیطی مانند کوهستان خطرات محیطی زیادی وجود دارند که می توانند باعث شوند فرود رونده کنترل طناب را از دست ‏بدهد. برای جلوگیری از این امر باید از گره های چفت شونده بر روی طناب ( پروسیک – مشار ) و یا ابزار خاص قفل شونده ( شانت ) ‏استفاده نمود.‏

گره پروسیک
روش گره پروسیک

نکته دیگر احتمال سرش ابزار فرود بر روی طناب های نو است بخصوص در زمانیکه از طناب یک لا استفاده شود. در چنین صورتی اگر ‏تعداد دورهای گره ( مشار یا پروسیک ) کم باشد ممکن است حتی گره هم نتواند سرش را بخوبی کنترل کند. ( بنابراین توصیه می ‏شود بر
روی طناب های تازه با احتیاط بیشتر عمل فرود و حتی حمایت را انجام داد .)‏

دو روش کلی برای خود حمایت در فرود وجود دارد:
گره بالای ابزار فرود و گره پایین ابزار
هر دو روش صحیح می باشند و بنا به سلیقه ‏و خواست نفر می توانند در موقعیت های جداگانه مورد استفاده قرار گیرند.‏

گره انتهای طناب‏:
همواره انتهای طناب خود را گره بزنید. این گره باید تا حدی بزرگ باشد که از داخل ابزار فرود رد نشود. عواقب نزدن این گره می تواند ‏بسیار تلخ باشد.
در فرودهای مرحله توصیه می شود انتهای طناب ها را جداگانه گره بزنیم . علت این امر این است که وقتی نفر اول ‏به کارگاه می رسد. یکی از گره ها را باز می کند از داخل کارگاه عبور می دهد و باز گره می زند. در چنین حالتی ریسک از دست ‏دادن طناب در حین پایین کشیدن آن کم می شود.