معرفی کوه ها

جانستون

قله جانستون

ارتفاع 4000 متر

برای صعود این قله از تهران سه راه تهران پارس با اتوبوس های خط واحد گرمابدر که معمولا یک ربع 7صبح حرکت می کنند راه می افتیم و نزدیک گرمابدر سر جاده آب نیک پیاده می شویم. از این جاده به طرف شمال در مسیر رودخانه می رویم بعد از گذشتن از ده آب نیک به دشت جانستون می رسیم که حدود 1ساعت طول می کشد. بعد از آب نیک راه از سمت راست رودخانه مشخص است. از این دشت برای صعود جانستون دو مسیر وجود دارد

مسیر مستقیم : رو به شمال از دست جانستون یال رو برو را بالا می رویم که بعد از مدتی به یالی دیگر می رسد که راه مشخص است. این یال مستقیما به قله می رود

از دشت جانستون : راه مشخصی به سمت چپ می رود و بعد از مدتی به راست می پیچد و از کمرکش یک قله کوتاه به روی یالی می رسد. این یال مستقیم به قله می رسد که در آخر صخره ای است .ازدشت جانستون تا قله حدود 3ساعت راه است

راه برگشت همان راه رفته است

مسیر سوم :نزدیکترین راه. از تهران با اتوبوس های گرمابدر به دهکده لالون می رویم. در لالون از کنار رودخانه بالا می رویم و بعد از رد کردن تنگه ی بالای لالون (شمال آن) در سمت راست(شرق) جایی هست که کوه رانش کرده در جنوب (پایین تر از آن)آن دره ای تنگ هست که راه پاکوبی در سمت راست آن دیده می شود . وارد دره می شویم، بعد از حدود 20 دقیقه دره گشاد می شود و دو راه پاکوب در آن دیده می شود، یکی درسمت راست که به شرق و به خط الراس می رود و دیگری به سمت شمال. این راه دوم در اواخر دره(شمال دره) به صورت زیکزاک به سمت راست(شمال شرقی) و خط الراس می رود و از روی خط الراس وارد صخره های قله جانستون می شود. مدت صعود از لالون تا قله حدود 3ساعت و ربع است. در شمال قله جاده پاکوب مشخص و نسبتا عریضی به دره لار می رود

Previous ArticleNext Article

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.