معرفی کوه ها

قله های: پاشوره – هلزم- لهرک

قله های پاشوره( 3900 متر) و قله ی هلزم- قله ی لهرک حدود 3900 متر

از تهران در جاده ی هراز که همان جاده تهران آمل است است به دو راهی جاده لاسم بعد از پلور می رویم. در اینجا باید معطل شد تا سوار خودرو هایی که از این جاده به سمت شرق می روند بشویم. چند کیلومتر بعد از لاسم و روی گردنه ای
پیداست پیاده می شویم و به سمت شمال صعود را شروع می کنیم که با کوله ی (vazna) که در سمت شرق آن ده وزنا
چند روزه حدود 3 ساعت طول می کشد که به قله ی شرقی پاشوره می رسیم. در اینجا می توان کوله پشتی را زمین گذاشت و به سمت غرب برای صعود پاشوره غربی رفت که سه ربع ساعت طول می کشد چند دقیقه بعد از این قله پرتگاهی عمیق هست با لبه های سنگی و خورد و در پایین آن هم یک سوزنی خورد دیده می شود که معمولا کلاغ سیاه ها بر فراز آن پرواز می کنند

به قله ی شرقی بر می گردیم و راه را به طرف شرق ادامه می دهیم که بعد از حدود 20 دقیقه به قله ی سفیدرنگی می
می گویند. راه را ادامه می دهیم تا 20 دقیقه بعد به قله ی بلند بعدی به نام (Halzam) رسیم که نقشه ها آن را هلزم
می رسیم که هم ارتفاع پاشوره هاست. (Lahark) لهرک

Previous ArticleNext Article

1 Comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.