معرفی کوه ها

آسمان کوه

ارتفاع 3750 متر (اسبی کالک-قلعه نو)

 مسیر اول : از سه راه تهران پارس با اتوبوس های واحد 1ربع به 7 صبح(ساعت ها تغییر می کند) به طرف گرمابدر می روند حرکت می کنم. در گرمابدر باید به وسیله وانت بار از جاده خاکی که از این سمت برای دسترسی به شمال کشیده اند حرکت کرد. این جاده ابتدا به گردنه چماقلو می رود و سپس به طرف دره لار سرازیر می شود. تا این تاریخ هنوز جاده از تنگه یونیزار که ابتدای دره لار است رد نشده یعنی این قسمت جاده هنوز درست نشده.پس باید همین جا از خودرو پیاده شد و به داخل دره لار رفتو عرض آن را طی کرد که مستلزم عبور از آب رودخانه است. طرف راست ما (سمت شمال شرق) یال قله آسمان کوه به پیش آسمان کوه به داخل دره پیش آمده می توان همین یال را که در بعضی قسمت ها سنگی است پیش گرفت و بالا رفت که بعد از حدود 3 ساعت به تیغه مانندی کم شیب می رسد و ار آن جا تا قله با این که راه سنگی است اما کم شیب و راحت است و حدود 1 ساعت طول می کشد. قسمت سمت شمال (چپ) را قلعه نو و قسمت داخل دره سمت راست را اسبی کالک می گویند

مسیر دوم : از دره سمت چپ یال آسمان کوه به طرف شرق می رویم. این دره پایین تر از دره آب سفید است که آبشار آن از بالا تر از تنگه یونیزار و بعد از آن دیده می شود و تقریبا موازی با آن است. ما از سمت چپ این دره بالا می رویم. جاده بعد از بیش از نیم ساعت راهپیمایی به سمت راست رودخانه می رود. راه را ادامه می دهیم تا به گردنه می رسیم. از کف لار تا این جا حدود 2 ساعت راه است. از گردنه یا از نزدیک ترین آن یال سمت راست را می گیریم و بالا می رویم. قله در سمت چپ این یال است. پس می توان در نزدیکی خط الراس به سمت چپ تراورس کرد. بعد از حدود 1 ساعت و ربع از گردنه به قله می رسشیم. انتهای راه سنگی است. از روی قله دریاچه لار و دماوند و کوه های اطراف پیداست. راه دوم راحت تر و نزدیک است و بهترین راه صعود این قله است

مسیر سوم : در صورتی که وسیله نقلیه شخصی مناسب که بتواند از رودخانه ها رد شود داشته باشیم می توانیم از پلور واقع در جاده تهران آمل به جاده سمت چپ که به دره لار می رود وارد شویم این راه تا ایستگاه بازرسی که می توان گفت اول جاده لار و در دامنه کوه دماوند است آسفالت و بقیه آن خاکی خوب است به استثنای حدود 1کیلومتر بعد از ایستگاه که تا این تاریخ جاده ای پر دست انداز و خراب دارد . از این محل به طرف غرب می ریم تا در داخل دره لار و در سمت راست به باغی می رسیم با درخت های تبریزی در جلوی آن در تمام طول راه این تنها باغ است درست در بغل جاده احداث شده از سمت راست(شرق) این باغ می توان از داخل دره پهن و خشک بالا رفت تا به آخر دره رسید و سپس به سمت چپ پیچیده و به قله آسمان کوه رسید،اواخر راه صخره ای ست. این راه از دو راه دیگر از جهت راهپیمایی نزدیک تر است و حدود 2/5ساعت طول می کشد ولی راه رسیدن به ابتدای این راه برای همه مقدور نیست . از تنگه یونیزار تا باغ ذکر شده حدود 2 ساعت و ربع راه است

Previous ArticleNext Article

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.