معرفی کوه ها

آتشکوه

ارتفاع 3850 متر

این قله در شمال غربی ده افجه قرار دارد. برای رسیدن به آن از سه راه تهران پارس با اتوبوس های واحد مخصوص افجه
حرکت می کنیم و به افجه می رویم. حدود 100 متر بعد از جایی که از خودرو پیاده می شویم رودخانه از سمکت چپ
پایین می آید. از کنار سمت راست این رودخانه شروع به بالا رفتن می کنیم که بعد از حدود نیم ساعت به سمت راست
می پیچیم ( اول به طرف غرب می رفتیم حالا به سمت شمال می پیچیم) بعد از حدود دو ساعت و عبور از یک منطقه ی
می گویند  (saka)سنگی به قله ی کوتاهی می رسیم که به آن ساکا

از ساکا رد می شویم و در جهت شمال بعد از دو ساعت دیگر به آتشکوه می رسیم . ساعت ها را با قدم متوسط نسبتا تند
نوشتم . پس صعود این قله بین 4 تا 5 ساعت طول می کشد . راه برگشت همان راه رفتن است. در افجه تا شب برای
برگشت به تهران وسیله ی نقلیه است

راه دوم. از افجه در جهت شمال شرق حرکت می کنیم تا در بیرون ده به یک رودخانه که از شمال ده می آید می رسیم
از کنار رودخانه بالا می رویم بعد از حدود 20 دقیقه دیگر به یک آسیاب به نام بن رود می رسیم. از این محل ریزان در
سمت راست (خاور) و آتشکوه در سمت چپ دره (باختر) قرار دارد

 راه را تا نزدیک انتهای دره یعنی گردنه بین ریزان وآتش کوه ادامه می دهیم . تا اینجا حدود 2/5 ساعت راه است وبعد به
چپ می پیچیم و به قله می رویم که تا قله هم حدود 1 ساعت راه است

Previous ArticleNext Article

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.